TOP
rec fond
SASIzsvts
KUVOZEZAP SR

Cena TOP 2015

Organizačný výbor vyhlasuje 16. ročník súťaže o Cenu TOP v kategóriách:

- Environmentálna technológia (do súťaže môžu firmy prihlásiť nové technológie, stroje a zariadenia – hodnotí komisia rektora STU)

- Progresívna idea (do súťaže sú automaticky zaradené príspevky uverejnené v zborníku a prednesené na konferencii - hodnotí komisia ministra ŽP SR)

- Študentská práca
(do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 15. 06. 2015 - hodnotí komisia ZAP)

ENEN ¦ SKSK

Mediálni partneri:

OF

Agrobioenergia

waste forum

 

 

 

 

Aktualizácia 15. 3. 2015