TOP
rec fond
SASIzsvts
KUVOZEZAP SR

Sekretariát konferencie

Strojnícka fakulta STU
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažérstva kvality
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

Tel.: 00421 2 572 96 543
Fax: 00421 2 524 97 809
e-mail: top(at)sjf.stuba.sk
http://top.sjf.stuba.sk

 

Odkaz pre organizacný výbor konferencie: 

ENEN ¦ SKSK

Mediálni partneri:

OF

Agrobioenergia

waste forum

 

 

 

 

Aktualizácia 04.03.2014