TOP
rec fond
SASIzsvts
KUVOZEZAP SR

Organizačné pokyny – dôležité dátumy

do 25. 5. 2015 zaslanie prednášky (camera ready)
Pokyny na vypracovanie príspevku - na stiahnutie--- slovenská verzia SK ---- anglická verzia EN max. 6 strán !

Prezentácie si pripravte na 15 min v powerpointe a diskusia k prispevku na 5 min. Čiže na odprednesenie príspevku mate celkom 20 min.

Poznámka.:
Každý článok bude starostlivo posúdený a vybrané príspevky budú publikované v periodiku Applied Mechanics and Materials (ISSN: 1660-9336), ktorý je INDEXOVANÝ. Nutnou podmienkou preto, aby boli články publikované v uvedenom časopise je, že musia byť napísané v anglickom jazyku. Zborník bude k dispozícii on-line v plnom znení prostredníctvom stránky www.scientific.net, zborník v tlačenej podobe bude zaslaný účastníkom po skončení konferencie.

Prezentácie článkov na konferencii môžu byť v anglickom, slovenskom a českom jazyku.   
Ostatné články, ktoré nebudú vybrané do AMaM, budú publikované v časopisoch ERIN, APLIMAT, WASTE FORUM, alebo vo VEDECKOM ZBORNÍKU Strojníckej fakulty STU v BA.  

Články v inom ako v anglickom jazyku budú zaradené do samostatného zborníka odborných článkov.. Okrem tohto zborníka z konferencie ich ponúkneme na publikovanie do časopisov PRO-ENERGY,  ODPADOVÉ FÓRUM, AGROBIONERGIA, 21.STOROČIE a ODPADY.  Prezentácie článkov na konferencii môžu byť v slovenskom a českom jazyku.
NUTNOU PODMIENKOU ZARADENIA VŠETKÝCH PRÍSPEVKOV DO PONUKY PRE ČASOPISY JE ICH AKTÍVNA PREZENTÁCIA NA KONFERENCII.

POPLATKY         

FORMA
PREDNÁŠAJÚCI
SPOLUAUTOR/ČASTNÍK BEZ PRÍSPEVKU
PhD. ŠTUDENT
AKTÍVNA ÚČASŤ s prednesením prednášky o publikovanom príspevku  
AKTÍVNA ÚČASŤ
bez prednesenia prednášky o publikovanom príspevku – spoluautor.
------------------------------------
AKTÍVNA ÚČASŤ
bez publikovania alebo prednesenia príspevku  
AKTÍVNA ÚČASŤ s prednáškou o publikovanom príspevku 
POPLATKY do 10. mája 2015
220 €
220 €
150 €
do 10. júna 2015
300 €
300 €
230 €
v deň registrácie
400 €
400 €
330 €
V CENE JE ZAHRNUTÉ
-zborník v tlačenej
  podobe
- zborník na CD
- certifikát o účasti
- strava
- spoločenský večer
- darček pre účastníkov
- zborník v tlačenej podobe
- zborník na CD
- certifikát o účasti
- strava
- spoločenský večer
- darček pre účastníkov
-zborník v tlačenej
  podobe
- zborník na CD
- certifikát o účasti
- strava
- spoločenský večer
- darček pre účastníkov
 
FORMA
KOMERČNÁPREDNÁŠKA/
STÁNOK
UVEREJNENIE PRÍSPEVKU BEZ ÚČASTI
SPREVÁDZAJÚCA OSOBA
 
AKTÍVNA ÚČASŤ s prednesením komerčnej prednášky, prezentovaním produktov v posterovej sekcii
PASÍVNA ÚČASŤ
iba formou uverejnenia príspevku v zborníku  
MANŽEL/MANŽELKA
aktívna účasť na spoločenských aktivitách konferencie 
prednáška
stánok
POPLATKY
do 10. mája 2015
240 €
300 €
150 €
90 €
do 10. júna 2015
350 €
400 €
200 €
120 €
v deň registrácie
450 €
600 €
-
160 €
V CENE JE ZAHRNUTÉ
-zborník v tlačenej podobe
- zborník na CD
- strava
- spoločenský večer
- darček pre účastníkov
- zborník v tlačenej
   podobe
-  zborník na CD
- strava
- spoločenský večer


Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

Bankové údaje: SASI (Slovenská asociácia strojných inžinierov; Slovak Association of Mechanical Engineers)
Adresa: Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
prezident SASI: prof.Ing.Marián Tolnay,PhD.
mail: marian.tolnay@stuba.sk
mobil: 0918563010

Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa-Bratislava
Číslo účtu:       0011494886/0900
ICO                   30808693
DIČ:                  2020814818
IBAN:               SK3809000000000011494886
BIC:                  GIBASKBX
VS                     23062015

IBAN code SK38 0900 0000 0000 1149 4886
SWIFT (BIC) GIBASKBX
Variabilný symbol: 230615
do poznámky: TOP 2015 - nazov firmy, meno priezvisko

Ubytovanie:
Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.
Pre účastníkov konferencie sú však zvýhodnené ceny v hoteli Senec.

Hotel ****Senec
Slnecné jazerá - sever
903 01 Senec
GPS: N 48.22048°, E 17.41626°
RECEPCIA
telefón 1: +421 2 4592 7255
telefón 2: +421 2 4592 7266
mobil: +421 911 831 192
fax: +421 2 4592 7277
e-mail: recepcia@hotelsenec.sk
rezervacie@hotelsenec.sk
Jednolôžková izba 56 Eur/noc
Dvojlôžková izba 72 Eur/noc
Súčasťou ceny za ubytovanie sú raňajky, parkovanie, WIFI, vstup do hotelového bazéna, 1x3-hodinový vstup do Aquaparku (okrem dňa odchodu), za poplatok 7 Eur/osoba vstup do SAI WELLNESS

Hotel*** Sun
Slnečné jazerá – sever
903 01 Senec
telefón 1:   +421 2 / 2020 1020
telefón 2:   +421 2 / 4592 5897
mobil      :   0905 787 000, 0917 532 777
fax:             +421 2 / 4592 3310
email: info@hotelsun.sk

Hotel *** Zátoka

Slnečné jazerá -Sever
903 01 Senec
Tel recepcia:
+421 / 2 / 45 92 2501
+421 / 2 / 45 92 2504
GPS: N 48.221 347°, E 17.424 091°
E-mail:rezervácie: recepcia@hotelzatoka.sk

Sprievodný programkonferencie

24. 6. 2015 (Streda)
14.00 – 17.00   Ladies program (výlet do okolia)
- počas konferencie sú k dispozícii športoviská hotela.
Hotel Senec disponuje vlastným atraktívnym športovým areálom s množstvom športovísk. V Športovom areáli hotela nájdete vonkajší bazén, vnútorný bazén, 2 tenisové kurty, 2 squashove kurty, 2 bowlingové dráhy ihrisko na plážový volejbal, minigolf, kráľovský šach či súkromnú hotelovú pláž.
Len 50m od hotelu je tu pre Vás AQUAPARK Senec s množstvom vodných atrakcií a exotický SAI WELLNESS.
Okolie hotela ponúka príležitosti na prechádzky, bicyklovanie či korčuľovanie a počas letnej sezóny tu zažijete pravú prímorskú atmosféru s tónmi živej hudby a vôňou grilovaných špecialít všade naokolo.

ENEN ¦ SKSK Mediálni partneri:

OF

Agrobioenergia

waste forum

Aktualizácia 15.06.2015